Welkom op onze website

    

     

 

Gewoon Beginnen
Als ik nou eens begin met een vriendelijk woord,
een glimlach een arm om de schouder,
een gedachte aan jou
Als ik nou eens doorga met een positief woord,
een belonend gebaar een aardige knipoog,
een moment van aandacht
Als ik me nou eens voorneem om positief over jou te denken,
je als Gods wezen te zien te erkennen,
dat je een geschenk bent
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
en wat een mooie week een schitterende dag,
een heerlijk moment
Als ik daar nu eens mee begon…


Onze school is een Christelijke school voor primair onderwijs en maakt deel uit van VCBO Kollumerland c.a. 
Als school willen we daadwerkelijk invulling geven aan de betekenis van het woord “Tarissing”: leerlingen uitrusten met bagage voor hun verdere leven. Die bagage bestaat niet alleen uit kennis. Normen en waarden zoals die ons in de bijbel geleerd worden, vormen een leidraad door ons onderwijs. Kinderen mogen leren dat ze parels zijn in Gods’ Hand, dat ze uniek zijn en dat ze mogen zijn wie ze zijn. 

We willen een school zijn waar kinderen in een warme, veilige sfeer mogen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en waar ze een houding mogen ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Een school waar kinderen en leerkrachten respect en waardering hebben voor elkaar en voor hun omgeving. Het leren op de Tarissing is een wordingsproces, een proces waarbij het leren niet een doel op zich is, maar een groeiproces naar autonomie. In dit proces spelen ouders/verzorgers een belangrijke rol. We hechten grote waarde aan een goed contact en een fijne samenwerking met ouders en verzorgers. 

Op deze site kunt u nader kennismaken met onze school. Mocht u een kijkje willen nemen op onze school, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we een afspraak kunnen maken.

 

 

 

Adres

CBS de Tarissing
De Wygeast 10
9294 KN Oudwoude
Tel: 0511-452500
e-mail: j.buruma@arlanta.nl

 

Inloggen