Aanmelden leerling

Van harte welkom op CBS de Tarissing

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, bent u van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de directeur.
We vertellen over hoe wij werken, waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten. Mocht u tot de conclusie komen dat onze school bij u en uw kind past dan kunt u uw kind aanmelden.

Aanmelden en inschrijven van uw kind op onze school n.a.v. passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs wettelijk gestart. De belangrijkste verandering is dat scholen nu kijken wat een kind wel kan. We noemen dat handelingsgericht werken. Hierdoor willen we er voor zorgen dat bijna alle kinderen op onze school kunnen blijven. Voor een aantal kinderen blijft er nog steeds een speciale school nodig. Het Speciaal Onderwijs blijft dus voor de kinderen die dat nodig hebben gewoon bestaan. Onze school is al een paar jaar bezig om zich voor te bereiden op Passend Onderwijs. De meeste kinderen merken er niets van en veel aspecten van handelingsgericht werken vindt u nu al terug op onze school.Omdat de wetgeving in het kader van Passend Onderwijs is veranderd, is het belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (en dat is wat anders dan inschrijven), in ieder geval 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt.

In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale ondersteuning ( aandacht of hulp) nodig heeft. De  schoolleider kijkt dan samen met u of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd wel het geval, maar soms is dat niet zo. Dan gaat onze schoolleider samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de zorgplicht van de school. Concreet betekent dit dus dat u na de aanmelding bericht krijgt of uw kind definitief op school zal worden ingeschreven.


Na de inschrijving zal de leerkracht van groep 1 een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast mag uw kind, voorafgaand aan zijn of haar vierde verjaardag, ter kennismaking twee dagdelen in de groep meedraaien. Dit wordt in onderling overleg geregeld door de leerkracht van groep 1 en de ouder(s)/verzorgers. Vanaf het moment dat uw kind vier is, mag uw kind naar school.Voor vragen, neem gerust contact op.


Aanmeldingsformulier CBS de Tarissing

Vrijwillige ouderbijdrage

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VCBO Kollumerland

Adres

CBS de Tarissing
De Wygeast 10
9294 KN Oudwoude
Tel: 0511-452500
e-mail: j.buruma@arlanta.nl

 

Inloggen