Leerplicht en verlof aanvragen

Hieronder kunt u informatie vinden over leerplicht, verlof en schoolverzuim:

Informatie leerplicht en verlof aanvragen

Informatie schoolverzuim en verlof

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Adres

CBS de Tarissing
De Wygeast 10
9294 KN Oudwoude
Tel: 0511-452500
e-mail: j.buruma@arlanta.nl

 

Inloggen