Leerplicht en verlof aanvragen

Hieronder kunt u informatie vinden over leerplicht, verlof en schoolverzuim:

Informatie leerplicht en verlof aanvragen

Informatie schoolverzuim en verlof

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek