School- en vakantietijden

De Kinderen gaan alle dagen van 08.15 uur tot 14.00 uur naar school. De kinderen van groep 1 en 2 zijn de hele vrijdag vrij, vanaf januari gaat groep 2 op de vrijdagochtend naar school. Alle kinderen zijn op vrijdag om 12.15 uur vrij. Elke ochtend is er pauze van 10.00 uur-10.15 uur. Gedurende het schooljaar zijn er buiten de vakanties om, een aantal studiemiddagen/ochtenden gepland voor het team, de kinderen zijn dan vrij. Dit zijn de zogenaamde facultatieve uren. De data van de studiemomenten staan vermeld in de activiteitenkalender

Vakantierooster    
Herfstvakantie Week 43 (23 t/m 27 oktober)
Kerstvakantie Week 53, 1 (25 december t/m 5 januari)
Voorjaarsvakantie Week 9 (26 februari t/m 2 maart)
Pasen vr. t/m ma Week 13/14 (30 maart t/m 2 april)
Meivakantie incl. Koningsdag en Hemelvaart Week 17/18/19 (27 april t/m 11 mei)
Pinkstervakantie Week 21 (21 mei)
Zomervakantie Week 30 t/m 35 (23 juli t/m 31 augustus)
     
Extra vrije dagen 15 november studiedag VCBO Kollumerland
  3 april studiedag VCBO Kollumerland
  18 mei Kanjertraining team
  1 studiedag nog te bepalen

 

 

 

Adres

CBS de Tarissing
De Wygeast 10
9294 KN Oudwoude
Tel: 0511-452500
e-mail: directie@tarissing.eu

 

Inloggen